Elektronews, roboty elektryczne, hurtownia materiałów elektrycznych, Kraków

Poznaj naszą firmę

DIAMENTY FORBESA 2016

DIAMENTY FORBESA 2016

29 styczeń 2016

Miło nam poinformować, że nasza Firma znalazła się w prestiżowym gronie DIAMENTÓW FORBESA 2016 – przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość.

Analitycy i eksperci Bisnode Polska wyceniali przedsiębiorstwa, stosując metodę szwajcarską. Łączy ona metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i posiadanego know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia z kolei wrażliwości na zmiany sezonowe lub koniunkturalne, które wpływają na ich poziom. Poza tym przedsiębiorstwa, które są nastawione na rozwój i dużo inwestują, mogą wykazywać niewielkie zyski.

Połączenie obu tych metod rekompensuje te ułomności. Know-how, jeśli jest wartościowe, wpływa na zyskowność albo – w przypadku firm inwestujących – na wzrost majątku w kolejnych latach. Wartość przedsiębiorstw 
(W) jest średnią ważoną wartości ich majątku (Wm) i wartości dochodowej (Wd) według wzoru: śW = (Wm + 2Wd)/3. Majątek wyceniono na podstawie średniej arytmetycznej jego wartości likwidacyjnej oraz wartości księgowej netto spółki, która kwotowo odpowiada kapitałowi własnemu firmy pomniejszonemu o wartości niematerialne i prawne. Wartość dochodowa to z kolei średnia zysków z lat 2012–2014. Wycena wartości nie uwzględnia prognoz oraz wartości marek, którymi dysponują przedsiębiorcy, dotyczy końca 2014 roku i została wyliczona głównie na potrzeby obliczenia dynamiki wzrostu. 

Nasi kontrahenci

Możemy pracować także dla Ciebie Skontaktuj się z nami